Hakkımızda

Erbay Araştırma & Danışmanlık, ortaya koyduğu modellerle, akademik yaklaşımı çözüme odaklayan, geleceğe dönük öngörüleri stratejiye dönüştürerek veriyi bilgiye, bilgiyi ise kaliteye ve üretime dönüştürme çabasındadır. Araştırmaya dayalı strateji üretimi, Erbay Araştırma & Danışmanlık’nın –omnibus araştırmalar dışında- her sektörde yalnızca bir firmaya hizmet sunma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu doğrultuda, hizmet verdiği firmaların hedeflerine ulaşması sürecinde gereksinim duydukları verileri toplayarak, “uygun farklılık” yaratacak stratejilere dönüştürmektedir.

Araştırma pratiğini ve amacını salt veri toplama etkinliği olarak değerlendirmeyen Erbay Araştırma & Danışmanlık, elde edilen bulguları müşterilerinin karar verme süreçlerinde daha etkin kullanabilmesi için, veri toplamanın yanı sıra veriyi bilgiye, bilgiyi ise üretime ve kaliteye dönüştürme sorumluluğunu taşımaktadır. Erbay Araştırma & Danışmanlık, akademik araştırma yöntemlerini yaşama geçirerek, her soruna ilişkin ayrı bir model oluşturmaktadır. Bu sentezi, gerçekleştirdiği her araştırma projesinde, tasarımdan analiz ve raporlamaya kadar araştırmanın tüm aşamalarında yansıtmaya özen gösteren Erbay Araştırma & Danışmanlık, müşterilerini hedefledikleri başarıya bilimsel ve güvenilir adımlarla ulaştırmaktadır.

9982

Ürün

1814

Müşteri

187

Personel

15794

Rapor